Gayatri Mantra

 

OM Bhur Bhuvah Swah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat

 


Lokah Samastah

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

OM Shanti OM Shanti OM Shanti

 

OM mani padme hum

 

Mögen alle Wesen Harmonie und Glück erfahren

Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein

 

Friede sei

 

Shiva Shambo Shankara

 

Shiva Shiva Shambho Shankara

Hara Hara Hara Mahadeva

Gangajata Dhara Gauri Manohara

Parti Puri Parameshwara

 

OM Namah Shivaya Namah OM

 

Jaya Shiva Shankara - Shambho Shankara

Hara Mahadeva Parameshwara

OM Namah Shivaya - Shivaya Namah OM

Shambho Shankara Jaya Shiva Shambho Shankara